Synchromodale Freight Forwarder

In dit project is aangetoond dat synchromodaal transport in een netwerkbenadering verder uitgerold kan worden. In het project is een synchromodaal netwerk en bijbehorend planningstool opgezet binnen DSV, een van de grotere freight forwarders in de container transportketen. Dit leidt, in samenwerking met inland terminals en barge- en spooroperators, tot een modal shift, CO₂ reductie en een vermindering van wegkilometers. De primaire focus in het project lag op het implementeren van een synchromodale werkwijze bij DSV. Daarnaast is de opzet van het project zo ingedeeld dat de forwarder, in samenwerking met de ketenpartijen, de werkwijze zal opschalen op meerdere (maritieme container) corridors van en naar Rotterdam. Het netwerk is in deze pilotfase al uitgebreid naar meer regio’s binnen Nederland en is ook uitgebreid met het netwerk van UTI Nederland (overgenomen door DSV). De modal shift en reductie van wegkilometers in de pilot zal door de opschaalmogelijkheden in de toekomst verder worden vergroot.In het vervolgproject is aangetoond dat synchromodaal transport in een netwerkbenadering na een pilot verder in de praktijk bij een dienstverlener uitgerold kan worden. In het project is het gebruik van een eerdere ontwikkeld synchromodaal netwerk en bijbehorend planningstool in de praktijk getst binnen DSV, een van de grotere freight forwarders in de container transportketen. Dit leidde, in samenwerking met inland terminals en barge- en spooroperators, tot een modal shift voor het vervoerde transpiortvolume, met de daarbij behorende CO₂ reductie en een vermindering van wegkilometers. De primaire focus in het project lag op het implementeren van een synchromodale werkwijze bij DSV. Daarnaast is het project gericht op het mogelijk maken dat de forwarder, in samenwerking met de ketenpartijen, de werkwijze zal opschalen op meerdere (maritieme container) corridors van en naar Rotterdam. Het netwerk is in deze projectfase al uitgebreid naar meer regio’s binnen Nederland en is ook uitgebreid met het netwerk van UTI Nederland (overgenomen door DSV). De modal shift en reductie van wegkilometers zal door de opschaalmogelijkheden in de toekomst verder worden vergroot.