Talent Innovatie Pool

Het project levert een bijdrage aan de uitstroom van gekwalificeerde professionals met een logistieke opleiding naar de arbeidsmarkt en grondige kennis over de innovatiethema's. Het project zorgt voor aantrekkelijke projectopdrachten waardoor meer studenten voor een logistieke opleiding zullen kiezen en de instroom naar de opleidingen toeneemt. Het project brengt bedrijven, naast up to date kennis, ook op een natuurlijke wijze in contact met toekomstig personeel. Ten aanzien van een flexibele, innovatieve kennisinfrastructuur wordt het onderwijs door deze opdrachten ook aantrekkelijker omdat studenten aan de slag gaan met real life bedrijfsvraagstukken. Het project zorgt tevens voor het stimuleren van sociale innovatie, onder andere in overdracht van up to date kennis via lectoren en studenten naar professionals in bedrijven. Het project zorgt ervoor dat jonge professionals bij innovatieve onderzoeksprojecten worden betrokken en via kennisoverdracht naar hun bedrijf meer uitdaging ondervinden in hun eigen werk. Ze zullen hierdoor langer aan het bedrijf verbonden willen blijven en zich kunnen blijven ontwikkelen. Het project heeft als doel het opzetten van de Talent Innovatie Pool (TIP) en vormt een community voor jonge professionals. Het resultaat betreft het plan van aanpak hiervoor en een handboek “train de trainer”.