Treinshuttledienst goederenvervoer Groningen

In dit project is onderzocht of vanuit de oostflank van Groningen opnieuw een shuttledienst per spoor richting Rotterdam kon worden opgezet. In het verleden was er een shuttledienst, maar deze is inmiddels gestaakt. Er bestond onvoldoende inzicht in de gewenste ontwikkelingsvarianten, de marktkansen maar ook in het afbreukrisico van de door de initiatiefnemers op te zetten nieuwe spoordienst en in de marktbehoeften en mogelijkheden om de regio Groningen blijvend van adequaat railgoederenvervoer te voorzien. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vraag of de markt voldoende perspectief biedt om het railgoederenvervoer met een frequente lijndienst vanuit Groningen zelf in stand te houden, nog niet eenduidig te beantwoorden is. Verladers en vervoerders hebben daadwerkelijk interesse in synchromodale oplossingen die kostenneutraal en betrouwbaar zijn zo blijkt uit de marktconsultaties die in dit project zijn gedaan. Maar om het geunitiseerd goederenvervoer direct vanuit de regio Groningen zelf toegang te bieden tot die synchromodale vervoersoplossingen lijken wel degelijk enige aanpassingen nodig in de regionale railtransportinfra- of suprastructuur.