Update STREAM-goederenvervoer CO2-emissies

Het doel in dit project was het opstellen van een up-to-date rapport van de emissies van modaliteiten in het goederenvervoer. Meer specifiek waren de doelen van de studie: Een handzaam overzicht te maken van de emissies van de vervoerswijzen in het goederenvervoer voor het jaar 2014; in een verdiepingshoofdstuk het effect van de belangrijkste variabelen laten zien; aangeven hoe de kentallen gebruikt kunnen worden in een vergelijking van modaliteiten aan de hand van cases; het voorbeeld van de personenvervoerstudie is als uitgangspunt genomen. In het rapport wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de emissiekentallen. De overzichten laten zien dat er een grote bandbreedte aan emissiekentallen per modaliteit is op basis van de grootte (ladingcapaciteit) van het voer- of vaartuig en van het type goederen dat wordt vervoerd (licht, middel, zwaar). Naast de emissiecijfers bevat het rapport uitgebreide informatie over de gebruikte bronnen en methodieken. De kentallen in het rapport zijn niet bedoeld om direct modaliteiten te vergelijken. Wel kunnen op basis van de kentallen vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende vervoersopties, rekening houdend met de specifieke afstanden per modaliteit, voor- en natransport en overslag. Dit is geïllustreerd aan de hand van een aantal cases.