Valorisatie logistieke innovatie

De resultaten van onderzoeks- en innovatieprojecten en de resultaten uit overige activiteiten van de Topsector Logistiek moeten waardevol worden gemaakt voor de logistieke sector in Nederland. Eén van de kanalen waarlangs kennis opgedaan in deze projecten naar de sector kan doorstromen is via het hoger beroepsonderwijs. Hier gaat het voornamelijk om de overdracht van kennis uit onderzoeks- en innovatieprojecten die zowel direct of indirect via studenten naar het bedrijfsleven vloeit. Met dit project is inzicht verkregen in welke HBO (opleidingen) bij een geselecteerd aantal publiek gefinancierde projecten m.b.t. logistieke innovaties zijn betrokken, hoe de behaalde resultaten in het HBO-onderwijs zijn ingebracht en hoe professionals deze opgedane kennis in het (MKB) bedrijfsleven benutten.