Van Inter- naar synchromodaal transport

In dit onderzoeksproject is de vraag geanalyseerd welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven om (versneld) de stap te zetten van intermodaal naar synchromodaal transport. Hieruit zijn een aantal acties naar voren gekomen, waarvan de eerste drie in de project zijn opgepakt: 1) meer inzicht bieden in werkwijze Synchromodaal transport door de publicatie van business cases; 2) Meer inzicht bieden in de voordelen van Synchromodaal transport via praktijkvoorbeelden; 3) een verkenning van de ogelijkheden van een voorbereidende stap via een punt-punt intermodaal pilottrajetc. Er zijn daarvoor zogeheten showcases uitgewerkt van succesvolle synchromodale projecten en er is een overzicht opgenomen van de belangrijkste punten die over synchromodaal transport naar voren kwamen in enkele serious gaming sessies met de MasterShipper game.