Verkenning Intermodaal-synchromodaal Transport

In dit onderzoeksproject is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven om (versneld) de stap te zetten van intermodaal naar synchromodaal transport, met als doel een aanpak ontwikkelen om (versneld) gebruik van synchromodaal transport te stimuleren. Er is daarvoor gesproken met partijen die intermodaal en synchromodaal transport uitvoeren, met experts en met marktpartijen. Daarnaast is een aanvullende analyse van bronnen gedaan. De resultaten uit gesprekken en analyses zijn doorvertaald in acties om de stap van intermodaal naar synchromodaal te stimuleren.