Versterking en versnelling Lean & Green Off-Road Noord-West

Dit project had tot doel te komen tot een versterking en versnelling van de ontwikkeling van Noord-Hollandse en Flevolandse regionale synchromodale projecten binnen de NewWays NoordWest projectomgeving, in nauwe samenwerking en afstemming met het landelijke Lean & Green Off-Road programma