Vooronderzoek afvalstromen gemeentes langs de MIRT Goederencorridors Oost en Zuidoost

Het doel van dit project was het inzichtelijk maken van het volume aan afvalstromen langs de MIRT-corridors Oost en Zuidoost, om te bepalen of deze via de binnenvaart vervoerd konden worden. Deze mogelijkheden van afvalvervoer over water werd in kaart gebracht door middel van deskresearch en telefonische interviews. De focus lag allereerst op het volume aan reststromen van huishoudens. Deze worden namelijk primair aangestuurd door de gemeentes of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zij hebben in hun rol als “ketenregisseur” de mogelijkheid om de vervoerskeuze op de langere termijn te beïnvloeden, en voor binnenvaart te kiezen in plaats van wegvervoer Vervolgens is voor een selectie van afvalstromen een gericht actieplan opgezet om het vervoer van bepaalde afvalstromen om te zetten van weg naar water.