WeConnekt App - Lane Matching

In dit project is de ontwikkelde WeConnekt app omgebouwd naar een platformtool. De bestaande functionaliteit (profielen, aanmelding, matchmaking) is gerecycled en nieuwe platform functionaliteiten aan de tool zijn toegevoegd. Via de app kunnen Lean & Green Off-Roaddeelnemers hun volumestromen anoniem aanbieden zodat gebouwd kan worden aan intermodale transportcorridors.