F-35

Introductie

De F-35 is een straaljager die ontwikkeld is binnen het Joint Strike Fighter programma van de USA en dient als opvolger van de F-16 straaljager. De F-35 is besteld door verschillende Europese landen waaronder ook Nederland, naast de USA, Israel, Japan en Zuid-Korea. Inmiddels zijn er ruim 400 exemplaren van de F-35 straaljager besteld door diverse Europese landen. De coördinatie van het toekomstige beheer en onderhoud van de F-35 bij de Europese landen kan vanuit servicelogistieke overwegingen het beste gecentraliseerd plaatsvinden. De logistiek/warehousing van de F-35’s in Europa werd door het samenwerkingsverband OneLogistics, met ondersteuning van de Topsector Logistiek, naar Nederland gehaald. In dit project rond de F-35 werkte de organisatie achter de Topsector Logistiek samen met OneLogistics, een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven uit de Topsector Logistiek, kennisinstellingen en de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Een groot deel van de projectresultaten die bereikt zijn, zijn vertrouwelijk.

Doelstelling

Het doel van de supply chain service initiatieven die door OneLogistics samen met de Topsector Logistiek zijn opgepakt, was om de logistiek/warehousing van de F-35 straaljagers voor een belangrijk deel naar Nederland te halen, en zo (een deel van) de aanschafkosten terug te verdienen en de kosten voor het F-35 programma te verlagen. Dit heeft uiteindelijk succes gehad en geleid tot de selectie van Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) als coördinatiecentrum voor logistiek/warehousing van de Europese F-35 straaljagers. Vanuit dit centrum worden allerlei activiteiten uitgevoerd die leiden tot een optimale servicelogistieke supply chain voor de F-35. Er kunnen tijdens een crisissituatie grote pieken ontstaan in de vraag naar reserveonderdelen van de F-35. Nederland heeft een unieke positie omdat ons land zowel over land als door de lucht over een zeer goede infrastructuur beschikt. De aanwezigheid van de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol als Top-3 zee- en luchthavens in Europa heeft bijgedragen aan de selectie van Nederland als Europees coördinatiecentrum, maar ook de innovatieve inrichting van de bijbehorende informatie- en financiële stromen is van groot belang geweest. Deze activiteiten zijn door de Topsector Logistiek gecoördineerd vanuit het Actieprogramma Servicelogistiek, maar ook uit andere Actielijnen zijn innovaties toegepast.

Aanpak

De supply chain voor de reserveonderdelen van het gevechtsvliegtuig is erg complex. Bouwers Lockheed Martin (vliegtuig) en Pratt & Whitney (F135 motor) hebben niet zomaar een onderdelenlijst waarvan klanten naar gelang hun behoefte kunnen bestellen en eventueel zelf voorraden kunnen aanleggen. Er is een gezamenlijke pool van onderdelen beschikbaar. Totdat de onderdelen verscheept én ingebouwd zijn, blijft de Amerikaanse overheid eigenaar, dit om de keten te kunnen blijven beheersen. De spare parts worden nadat ze geproduceerd zijn aan de Amerikaanse overheid verkocht. Binnen de toekomstige servicelogistiek voor de straaljagers is de vestiging en inrichting van depots voor onderhoudsmaterialen geoptimaliseerd, niet alleen op goederengebied maar ook op aanpalend douane- en belastingtechnisch gebied. Een juiste afhandeling van de douaneprocedures in Europa kan veel tijd en geld besparen. OneLogistics heeft met ondersteuning van de Topsector Logistiek de supply chain zo ontworpen dat er pas belasting betaald wordt, zodra onderdelen daadwerkelijk ingezet zijn. Dus zolang ze nog in de pool zitten, ook al zijn ze verscheept, hoeft er niet afgerekend te worden. Op deze wijze wordt de financiële stroom in de keten optimaal gefaciliteerd voor het F-35 programma. Om het overzicht te bewaren heeft OneLogistics met ondersteuning van de Topsector Logistiek voor dit project een dashboard ontwikkeld, waar de status van alle segmenten in de supply chain nauwkeurig bijgehouden wordt. Verder is een optimale cyber security van de hele keten natuurlijk een belangrijk aandachtspunt, hier is via diverse vertrouwelijke projecten ook aan gewerkt.

Resultaat

De inspanningen hebben ertoe geleid dat de logistiek/ warehousing van de F-35 straaljagers inderdaad in Nederland is geland. Het onderhoud aan de F-35 wordt door een effectieve inrichting van de service supply chain in Nederland slim aangepakt. De onderdelen gaan naar Woensdrecht als centrale opslagplaats in Europa. Vanaf daar kunnen ze snel worden verpakt en verzonden, inclusief de douaneafhandeling en exportvergunningen. Dit European warehouse op het LCW krijgt op termijn tevens een vooruitgeschoven post op Schiphol. Dit omdat vervoer niet alleen over de weg gaat, maar ook via de lucht. Met de door Nederland voorgestelde aanpak worden de logistieke kosten laag gehouden, de voorraden geoptimaliseerd en moet een goede beschikbaarheid van F-35 toestellen worden behaald. De komst van het warehouse is de eerste stap naar een modern logistiek concept voor F-35 onderdelen in Europa. Nederland laat met het binnenhalen van dit centrum zien dat het een koploper is in de logistiek. Nederland was eerder al aangewezen als een van de landen die de F135 motoren van de nieuwe gevechtsvliegtuigen onderhoudt, samen met onder meer Australië en Noorwegen. Op het LCW is inmiddels een proefopstelling en werkplaats gebouwd als onderdeel van de wereldwijde onderhoudsinfrastructuur voor de F135-motoren. Naast onderhoud aan motoren, de startmotor van de F-35 en het landingsmechanisme is dit het vierde succes op het gebied van instandhouding van de F-35 voor Nederland in korte tijd.

Bekijk hier het webinar 'Inkijk in de logistiek rondom de F-35 straaljager'

Projecten

Geen resultaten gevonden