Trade Compliance & Border Management

Introductie

Trade Compliance & Border Management (TCBM) is één van de Actielijnen binnen de Topsector Logistiek. TCBM is een belangrijke factor voor economische ontwikkeling, het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland en het bevorderen dat logistieke stromen via Nederland zo effectief mogelijk worden afgehandeld. Het belang van dit thema blijkt uit het gegeven dat handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk voor bedrijven één van de belangrijkste argumenten is om juist Nederland als Gateway voor Europa te gebruiken. Het succes van de handelsfacilitatie in Nederland is gebaseerd op een samenwerking tussen de inspectiediensten (Douane) en het bedrijfsleven, die uniek is in Europa. 

Het bevorderen van de Nederlandse concurrentiepositie via slimme oplossingen voor handelsfacilitatie staat centraal in dit thema. Dit is urgent, omdat de complexiteit van goederenstromen toeneemt en dit vraagt om het vormgeven van een passende balans tussen toezicht en handelsfacilitatie door het zo veel mogelijk stroomlijnen van overheidsverplichtingen met bedrijfseigen activiteiten. Dit gebeurt door het zoeken naar praktische optimalisaties, maar ook door onderzoek, gericht op vereenvoudigingen van grensformaliteiten voor het goederenverkeer, die op hun beurt weer kunnen worden gebruikt voor de beïnvloeding van de Europese wetgever om te komen tot lastenverlichting. Daarnaast is er binnen dit thema veel aandacht voor versterking van de leerlijn op het gebied van TCBM.

Doelstelling

Het doel van de Topsector Logistiek binnen het thema TCBM is het bevorderen van de Nederlandse concurrentiepositie via slimme oplossingen voor handelsfacilitatie. Hoe minder belemmeringen in de logistieke keten, hoe aantrekkelijker het wordt om goederenstromen via Nederland te laten lopen. Het gaat om het uitbouwen van de leidende positie in handelslogistieke facilitatie door toepassing van vernieuwende toezichtsconcepten, verhogen van het kennisniveau bij (toekomstige) medewerkers, stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, en integratie van toezicht in ongestoorde logistieke ketens.

Aanpak

Om de Nederlandse positie in TCBM te versterken zijn twee soorten projecten ontwikkeld: projecten die het kennisniveau van (toekomstige) medewerkers verhogen en projecten gericht op verbetering van het TCBM proces. 

Om de toekomstige instroom in het bedrijfsleven te vergroten van mensen op HBO/WO niveau met een douaneopleiding is onderwijsmateriaal op het gebied van douane ontwikkeld. Deze wordt gebruikt voor de deeltijdopleiding bachelor Logistics Management/Customs & Trade Compliance. Hiermee is de doorlopende leerlijn op het gebied van Border Management en Trade Compliance versterkt. In een ander project (Ontwikkeling Teaching Cases Customs and Trade Compliance) is een aantal teaching cases ontwikkeld waarin praktijkvoorbeelden worden beschreven en waarin het perspectief van douanerecht, supply chain management, informatiemanagement en compliance aan de orde komen. 

Een onderzoek naar de belangrijkste efficiëntieverbeteringen in de keurketen van de Rotterdamse haven (Studie Keurketen Rotterdam) is een goed voorbeeld van een project gericht op verbetering van het TCBM proces. Naast interviews, werksessies en stakeholderbijeenkomsten, is binnen dit project een kwantitatieve doorlooptijdenanalyse van 135 partijen uit de Rotterdamse haven uitgevoerd. Aan de hand hiervan kon vervolgens vastgesteld worden op welke punten de (lokale) keurketen in Rotterdam integraal efficiënter kan worden gemaakt. In een ander project is een aanpak ontwikkeld gericht op een soepele afhandeling van goederenstromen ter voorbereiding op de Brexit.

Resultaat

TCBM speelt een belangrijke rol in het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie met haar Gateway functie voor Europa. De projecten binnen dit thema hebben dit belang inzichtelijk gemaakt, efficiencyverbeteringen blootgelegd en slimme oplossingen aangedragen. Er is een Expertisecentrum TC&BM ontwikkeld dat voor het bedrijfsleven bestaande en publiekelijk beschikbare informatie ontsluit over innovatie en vernieuwing in TC&BM. Het gewenste eindbeeld is dat het Expertisecentrum zich doorontwikkelt tot een portal met een actieve community van bedrijven en personen die actief zijn binnen dit domein, niet beperkt tot de onderzoekers, beleidsmedewerkers en ontwikkelaars van de direct betrokken organisaties. 

Daarnaast hebben meerdere projecten binnen dit thema bijgedragen aan het ontwikkelen en versterken van een doorlopende leerlijn op het gebied van TCBM. Zo zijn er onder meer studiebeurzen beschikbaar gesteld (Scholarships PTMsc), is er onderwijsmateriaal ontwikkeld voor de bachelor Logistiek & Economie en zijn er teaching Cases Customs and Trade Compliance gemaakt voor de Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance. 

De verschillende projecten binnen dit thema hebben dus niet alleen bijgedragen aan een groter inzicht in het belang van TCBM voor de internationale Gateway functie van Nederland en het ontwikkelen van slimme oplossingen voor handelsfacilitatie, maar ook aan het ontsluiten van die kennis bij bedrijven, (toekomstige) werknemers, studenten en beleidsmedewerkers

Projecten